Bugun...TOKİ, 2019 100 BİN KONUT PROJESİNİN KAÇ TANESİNİ TESLİM ETTİ YAZAMIYOR!


facebook-paylas
Tarih: 14-10-2022 14:32

TOKİ, 2019 100 BİN KONUT PROJESİNİN KAÇ TANESİNİ TESLİM ETTİ YAZAMIYOR!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde
sorduğu 16 soruya TOKİ’den yanıt geldi ancak TOKİ’nin cevaplarıyla Gelecek Partisi’nin soruları
arasında büyük uyuşmazlık dikkat çekti.
Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk
Özdağ, daha önce Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 2019 yılında ilan edilen 100 Bin Konutlu
TOKİ projesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ
Başkanlığına 16 soru sordu. Sorularında TOKİ;nin önceki konut hamlelerine ilişkin detay bilgileri
kamuoyuyla paylaşmak isteyen Özdağ’ın sorduğu sorulara TOKİ Başkanlığı Basın Danışmanlığı’ndan
yanıt geldi. Ancak TOKİ tarafından Özdağ’a verilen cevaplarla kendisinin yönelttiği sorular arasında
bağlantı kurulamadı.
Özdağ’ın altıncı maddede yer alan “TOKİ;nin 2019’daki bu projesi ile bugüne kadar mülk sahibi olan
vatandaş sayısı kaçtır? Başvuru yaptığı halde mülk sahibi olamayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu proje
kapsamında temeli atılmamış, atıldığı halde tamamlanmamış, tamamlandığı halde teslim edilmemiş
konut sayısı illere göre ne kadardır?” sorduğu soruya TOKİ’nin cevabı yetersiz kalırken, akıllarda hala
TOKİ’nin 2019’daki 100 bin konut projesinin kaç tanesini teslim ettiği sorusu var.
İşte Özdağ’ın sorduğu sorulara TOKİ’nin verdiği yanıtlar:
1- Bu 100 bin konut projesinin dahil olduğu il ve ilçeler hangileridir?
TOKİ CEVAP (1 ve 2): İdaremiz tarafından düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 81
ilde 252 aktif proje bulunmaktadır.

Konutlar kanun ve yönetmelikler doğrultusunda bölgelerin iklim ve mimarisine uygun yatay mimari
esas alınarak, doğal afetlere karşı güvenli, çevreyle uyumlu v sosyal donatılara sahip 2+1 ve 3+1
olarak inşa edilmektedir.
Talep yetersizliği sebebiyle iptal edilen projeler hariç 100 bin konut kapsamında 97 bin 483 konut
üretilmekte olup, yeterli başvuru sağlanamadığı için iptal edilen projeler dışında başvuruda bulunan
bütün hak sahiplerine konutları etaplar halinde teslim edilecektir.

3- Kaç sayıda vatandaş başvuruda bulundu, ne kadar başvuru ücreti alındı? Toplamda toplanan
başvuru ücreti miktarı ne kadar oldu? Kur’a sonucunda başvurusu olumsuz neticelen kaç vatandaşın
başvuru ücreti iade edildi, ne kadar süre sonra iade edildi, bunun için bir faiz ödemesi yapıldı mı, söz
konusu ücretin iade edilmediği vatandaş var mı, varsa sebebi nedir?

TOKİ (3): 100 Bin Konut Kampanyasına 1 milyon 200 bin adet başvuru olmuştur. Başvuru bedeli 2+1
konunlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1.000 TL’dir. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi
olamayan kişiler başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında
başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden şahsen başvurarak iade almışlardır.

4- Söz konusu 100 bin sosyal konut projesi için uygulama alanı olarak belirlenen merkezlerde ihaleler
hangi usulle yapılmıştır? 'TOKİ'den ihale alan şirket sayısı ve isimleri nelerdir? TOKİ, kaç alt işveren
(taşeron) ile çalışmaktadır? Sözleşmelere uygun hareket etmeyen herhangi bir firma oldu mu?
Olduysa nasıl bir cezai müeyyide uygulandı?
TOKİ (4): 100 Bin Konut Projesinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre açık ihale usulü
ile yapılmış olup ihale sonuçları EKAP üzerinden yayımlanmaktadır. TOKİ’den (2002-2022) ihale
alan yüklenici sayısı 1.301 adet olup bu firmaların isimleri ve aldıkları işler
https://a.toki.gov.tr/illere-gore-projeler web sayfamızda bulunmaktadır. Yüklenici firmanın
sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde yüklenici ile yapılan sözleşme ve şartnameler
çerçevesinde cezai şartları uygulanmaktadır.

5- Bahse konu projede herhangi bir kamulaştırma yapıldı mı? Yapıldı ise hak sahiplerine bedelleri
ödendi mi? Ödenmedi ise sebebi nedir?
TOKİ (5): Bazı projelerde kamulaştırma ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu taşınmazlar, şahıslardan
anlaşma usulü ile alınmış ve ödemeleri yapılmıştır.

6- TOKİ'nin 2019’daki bu projesi ile bugüne kadar mülk sahibi olan vatandaş sayısı kaçtır? Başvuru
yaptığı halde mülk sahibi olamayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu proje kapsamında temeli atılmamış,
atıldığı halde tamamlanmamış, tamamlandığı halde teslim edilmemiş konut sayısı illere göre ne
kadardır?
TOKİ (6): 100 Bin Konut Kampanyasında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 200 bin kişi başvuru
yapmış olup, bunun 97 bin 483 kişisi hak sahibi olmuştur. (Aksaray, Batman, Eskişehir, Niğde,
Şanlıurfa, Şırnak illerindeki bazı ilçelerde yeterli talep olmadığı için bazı projeler iptal edilmiştir)

7- Yine bahse konu projeden yabancı uyruklu olup da (sığınmacı, göçmen vb.) T.C vatandaşlığına
geçirilen ve TOKİ;den faydalanan kişi sayısı ne kadardır ve illere göre dağılımı nedir?
TOKİ (7): TOKİ’den alt gelir ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut projelerden satın ve devir
almak isteyen T.C. vatandaşı olma şartı ile diğer şartları (ikametgah, gelir, yaş vs.) yerine getiren
konut alıcılarına satıl yapılmakta olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz
projelerinden konut/işyeri satışı yapılmamaktadır. Sonradan T.C. vatandaşı olan konut/işyeri
alıcılarıyla ilgili idaremizde bilgi ve tutulan bir parametre bulunmamaktadır.

8- Söz konusu proje ile konut hakkı kazandığı halde taksitlerini ödeyemediği için hukuki takibe giren
ve bu hakkı elinden alınan kişi sayısı ne kaçtır?
TOKİ (8): 100 Bin Konut Kampanyasında; taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle
başlatılmaktadır. Günümüz itibariyle söz konusu projelerin taksit ödemeleri yeni başlamış olup
ödeme yapmayan vatandaşlara ihtar çekilmesi dışında hukuki süreç başlatılan ve sözleşmesi fesih
edilen konut bulunmamaktadır.

9- Görevi ve amacı dar gelirli vatandaşlara sosyal konut üretmek olan TOKİ’nin, Ankara başta olmak
üzere birçok merkezde lüks konut ve villa projelerini hayata geçirdiği dillendiriliyor, bu doğru mudur?
Doğru ise bunun sayısı ve gerekçesi nedir, bu uygulamalar yasalara uygun mudur, yasalara uygun hale
getirmek için birtakım firmalarla proje ortaklığı adı altında lüks konutlar yapıldığı ve bu firmalara rant
sağlandığı iddiaları hakkındaki açıklamanız nedir ve tüm bunlar etik midir?
TOKİ (9): TOKİ’nin temel görevi dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut üretmek
olup, bugüne kadar üretilen toplam konutların yüzde 90,10’nu bu kapsamdadır. Yüzde 9,90’lık
kısmı da sosyal konutlara kaynak sağlamak amacıyla geliştirilmiş projelerdir. Sosyal konutlarda
olduğu gibi gelir kaynaklı projeleri de ihale kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak ihale
edilmektedir. Son 3 yıldır hasılat paylaşımı projesi ihale edilmemiştir.

10- Bahse konu proje ile zamanında hak sahiplerine teslim edilmeyen konut var mıdır? Varsa sayısı ve
gerekçesi nedir? Geç teslim edilen konutlar sebebiyle hak sahiplerinin zararları karşılanmış mıdır,
karşılanmamışsa sebebi nedir? Bu sebeple TOKİ’ye karşı (Bakanlık aleyhine) açılmış tazminat davası
var mıdır varsa sayısı nedir ve lehte/aleyhte sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Kurum (TOKİ/Bakanlık)
aleyhine sonuçlanan davaların; tazminat, yargı giderleri ile vekalet ücretleri yüklenici firmalardan
tazmin edilmiş midir?
TOKİ (10): Konut teslim gecikmeleri; Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle yüklenicinin
sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirememesi durumunda
Yapım İşi Sözleşmeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümleri çerçevesinde süre uzatımları verilebilmektedir.
Bazen de yükleniciden kaynaklanmayan (bürokratik is ve işlemler, Belediye başvuruları, plan iptali
vs.) sebeplerle Sözleşmenin ifası imkânsız hale gelirse sözleşmenin tasfiyesine karar verilerek
yeniden ihaleye çıkılması teslimde gecikmeye sebebiyet vermektedir. İlgili mevzuat, ihale makamı

olan İdaremize yasal şartların mevcudiyeti halinde süre uzatımı ve işin tasfiyesine karar verme,
yükleniciye de talep etme hakkin vermekte iken, idarenin yasal olan bu yetkisini kullanması
durumunda konut alıcıları ile imzalamış olduğu sözleşmede öngörülmüş olan sürede konutu teslim
edememiş olmasından kaynaklanan nedenlerle idare aleyhine davalar açılmıştır.
İdare aleyhine açılan davalarda, yüklenici kusuru sebebiyle dava açıldığı, tespit edildiğinde davalar
yükleniciye ihbar edilmekte ve davanın neticesine göre idare aleyhine hüküm kurulması halinde
rücu davaları açılmaktadır. Yüklenicinin İdare nezdinde bekleyen o işe ilişkin teminatı idarece dava
sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyerek bloke konulmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra da
Borçlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca takas ve mahsubu yapılmaktadır.
TOKİ aleyhine geç teslim sebebiyle; 2018 yılında 120, 2019 yılında 15, 2020 yılında 5, 2021 yılında 2,
2022 yılında 1 adet geç teslim nedeni ile kira tazminatı davası açılmıştır. Bu davaların 12 adedi
idare aleyhine, 80 adedi İdare lehine sonuçlanmış olup 51 adet dava da devam etmektedir.

11- Söz konusu projede iyi niyetli olmayan, şartları uygun olmadığı halde kur’a da hak kazanan kişiler
ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu, bunun sayısı ve neticesi nedir?
TOKİ: Başvuru şartlarında; başvuru sırasında ve sözleşme imzalama sürecinde şartların karşılanıp
karşılanmadığına dair kontroller yapılmakta ve belge ibraz edilmesi talep edilmektedir. Yapılan
kontroller sırasında başvuru şartlarını taşımayan, belge ibraz edemeyen kişilerin başvurusu iptal
edilmekte, konut hakkını kaybetmektedir.
12- Türkiye genelinde bahse konu proje dışında, 2002; yılından bugüne kadar TOKİ;ye devredilen
hazine arazilerin sayısı, büyüklüğü ve piyasa değerleri nedir?
TOKİ: Maliye Hazinesinden sosyal konut amaçlı ve millet bahçelerinin finansmanı için arazi talep
edilmektedir.
13- Söz konusu proje ve genel olarak 2002 yılından itibaren tüm TOKİ projelerinde; firma ve alt
işverenler de dahil kaç çalışan iş kazalarında hayatını kaybetti, yaralandı veya engelli kaldı?
TOKİ: TOKİ ihale makamıdır. Asıl işveren değildir. İdaremiz tarafından gerçekleştirilen ihale
sonucunda, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile idaremiz arasında;Anahtar Teslim Suretiyle Eser
Sözleşmesi; imzalanmaktır. Yüklenici ile idaremiz arasında akdedilen sözleşmenin 6. Maddesinde,
"Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ...toplam bedel üzerinden
akdedilmiştir." hükmü mevcut olup, Yasa ve yerleşik Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere
anahtar teslimi suretiyle iş devredildiği, yani işin bir bölümü değil tümüyle devredildiği için işi
devreden İdaremizin işverenlik sıfatı ortadan kalkmıştır.
İnşaat anahtar teslimi suretiyle yapılmaktadır. Bu tür bir işin bütünüyle, başkasına devir ve teslim
edildiği durumlarda üst ve alt işveren ilişkisi oluşmaz. Bunun sonucu; devreden kişinin işverenlik
sıfatı kalkar ve 1475 Sayılı Eski İş Kanunu;nun 1/son maddesi ve yeni iş Kanununun 2.maddesi
uyarınca İdare sorumlu tutulamaz.
Yine, Yüklenici ile İdaremiz arasında imzalanan sözleşme eki Özel İdari ve Teknik Şartname;nin 5.
Maddesinde, quot;İşin süresi ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri ile fen ve sanat kaidelerine uygun
olarak bitirilmesi, inşaat mahallindeki her türlü güvenlik önlemlerinin yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması yüklenicilerin sorumluluğundadır" hükmü
mevcuttur.

Keza, Anılan sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Çalışanların kazaya uğramaları başlıklı
36. Maddesinde, iş yerindeki kazalara karşı gerekli önlemlerin alınmasında tüm sorumluluğun
yüklenici firmada olduğu açıkça belirtilmiştir.
Madde 36 - (1) Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek
kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle
kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden is başında veya iş
yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.
Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.
Konuya ilişkin Yüksek Mahkeme kararlarına da aşağıda yer verilmiştir.
Nitekim T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi;nin 1998/1532 Esas ve 1998/2796 Karar sayılı kararında;
"İnşaatın anahtar teslimi suretiyle davalı A.Ş. tarafından A.O.;ya teslim edildiği görülmektedir. Bu
tür bir işin bütünüyle, başkasına devir ve teslim edildiği durumlarda üst ve alt işveren ilişkisi
oluşmaz. Bunun sonucu; devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkar ve 1475 sayılı İş Yasasının 1/son
fıkrasında öngörülen sorumluluk da söz konusu olmaz." denmek sureti ile bu husus açıkça ifade
edilmiştir.
T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi;nin 1992/2463 Esas ve 1992/9734 Karar sayılı kararında; "Anahtar
teslimi ihale edilen işi üstlenen firmanın isçisinin uğradığı iş kazasından ihaleyi veren firma sorumlu
tutulamaz. Çünkü anahtar teslimi iş, işin bir bölümünde yada eklentilerinde iş almakla aynı şey
değildir.; sonucuna varmıştır. T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi;nin 02.03.1993 tarih, 1992/13790 Esas
ve 1993/3488 Karar sayılı kararında; "İşin tamamının ihale yoluyla verilmesi halinde, ihale makamı
asıl işveren konumunda olmayacağından iş kazasından doğan tazminatlarda kendisine husumet
düşmez." denmek sureti ile somut olayda İdaremize sorumluluk yüklenemeyeceği açıkça ifade
edilmiştir.
Ayrıca T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi;nin 17.11.2003 tarih, 2003/10077 Esas ve 2013/9350 Karar
sayılı ilamında da 4857 Sayılı İş Yasasının 2/6 maddesine gönderme yapmak sureti ile quot;Bir işin
anahtar teslimi ile ve ihale ile bütünüyle devri durumunda işi devredenin işverenlik sıfatı
kalkacağından iş kazasının tespitine ilişkin davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu
cihetine gidilemeyeceği ve dolayısıyla husumet yöneltilemeyeceği ortadadır.quot; seklinde karara
vararak ;anahtar teslimi; suretiyle ihale yapan İdareye karşı açılan davanın reddine karar
verilmiştir.
T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi;nin 1998/1532 Esas ve 1998/2796 Karar sayılı kararında;
"İnşaatın anahtar teslimi suretiyle davalı A.Ş. tarafından A.O.;ya teslim edildiği görülmektedir. Bu
tür bir işin bütünüyle, başkasına devir ve teslim edildiği durumlarda üst ve alt işveren ilişkisi
oluşmaz. Bunun sonucu; devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkar ve 1475 sayılı İş Yasasının 1/son
fıkrasında öngörülen sorumluluk da söz konusu olmaz." denmek sureti ile bu husus açıkça ifade
edilmiştir.
Yine Ankara 14. İş Mahkemesi;nin 27.04.2010 tarih, 2007/1193 Esas ve 2010/364 Karar sayılı kararı
ile; "İhale makamı konumunda bulunan davalı TOKİ;nin İŞVERENLİK SIFATI BULUNMADIĞI"
gerekçesi ile DAVALI TOKİ YÖNÜNDEN DAVANIN HUSUMET NEDENIYLE REDDİNE karar verilmiştir.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU;nun 21.10.2021 tarih 2018/21-341 E. 2021/1290 K. S. İlamı
aynen bu doğrultudadır. Kararda "davalı .nin asil işi konut üretmek ise de, bu durumun işi
yükleniciye gördüremeyeceği anlamına gelmediği, eldeki davada İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi
Ayazma Mevkiindeki konut inşaatı işinin çevre düzenlemesi dahil tümüyle davalı şirkete ihale

edildiği, işin bölünerek verilmesi söz konusu olmadığı gibi, kendisinin bu işte işçi çalıştırmadığı, işin
sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığının denetimi için personel
bulundurmasının asıl işveren olduğu sonucunu doğurmayacağı, denetim yetkisini açan ve işveren
olarak kabulünü gerektiren yetkisinin bulunmadığı, bu nedenle davalı ...; nin ihale makamı olduğu
ve hakkındaki davanın reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Yukarıda da yer verildiği üzere, işin anahtar teslimi iş olması nedeniyle, iş kazaları davalarında
İdaremizin taraf sıfatı bulunmadığından bu davalarda TOKi;ye husumet yöneltilemeyeceği
gerekçesiyle TOKİ bakımından husumet yönünden davanın reddi ile sonuçlanmaktadır.
Ayrıca iş kazası sebebiyle dava açan isçinin, kazanın iş kazası olduğunu ve kendi kusurundan
kaynaklanmadığını da ispatlaması da gerekmektedir.
Müşavirliğimiz kayıtlarımız tetkikinde 2002 yılından itibaren TOKİ projelerinde, firma ve alt
işverenler dahil iş kazalarında hayatını kaybeden 85, yaralanan veya engelli kalan 187 isçi vardır.
14- Bahse konu proje başta olmak üzere TOKİ'nin uygulamaya koyduğu projeler hakkında vatandaşlar
niçin ayrıntılı bilgilere ulaşamıyorlar? Bu konuda kurumsal/resmî internet portalınızda niçin ayrıntılı
ve tatmin edici açıklamalar mevcut değil?
TOKİ: Vatandaşlarımız tüm projelerimizde olduğu gibi; başvuru toplama, hak sahipliği kurası,konut
belirleme kurası, sözleşme imzalama ve teslim aşamalarında WEB sayfamız, basın ve sms yolu ile
bilgilendirilmektedirler. Bu süreçlerde konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.
15- Bahse konu proje dışında 2002’den bugüne kadar TOKİ’nin satışı yapılan konutlardan elde ettiği
toplam gelir ne kadardır?
TOKİ: TOKİ sosyal amaçlı konut ürettiğinden ve sosyal konutlar sübvanse edildiğinden ötürü
konutlar maliyetinin altında satılmakta olup gelir elde edilmemiştir.
16- Tüm bu proje ve uygulamaları kamu adına denetleyen Sayıştay’ın kurum hakkında düzenlemiş
olduğu raporları kamuoyuna açıkladınız mı? Açıklamadıysanız, açıklamama sebebiniz nedir?”
TOKİ: İdaremiz 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca Sayıştay
tarafından denetlenmektedir. Söz konusu denetim raporlarının kamuoyuna açıklanması Sayıştay
tarafından yapılmaktadır.
Bu haber 179 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor
 14/08/2021 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 14/08/2021 Altay vs Kayserispor
 14/08/2021 Hatayspor vs Kasımpaşa
 15/08/2021 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 15/08/2021 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 15/08/2021 Antalyaspor vs Göztepe
 16/08/2021 Sivasspor vs Konyaspor
 16/08/2021 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 16/08/2021 Giresunspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 14/08/2021 İstanbulspor vs Manisa FK
 14/08/2021 Balıkesirspor vs Boluspor
 14/08/2021 Denizlispor vs Bandırmaspor
 15/08/2021 Keçiörengücü vs Altınordu
 15/08/2021 Tuzlaspor vs MKE Ankaragücü
 15/08/2021 Bursaspor vs Adanaspor
 15/08/2021 Menemenspor vs BB Erzurumspor
 16/08/2021 Kocaelispor vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Ankaraspor vs İnegölspor
 05/09/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Sakaryaspor
 05/09/2021 Bodrumspor vs Afjet Afyonspor
 05/09/2021 Çorum FK vs Diyarbekir Spor
 05/09/2021 Hekimoğlu Trabzon vs Etimesgut Belediyespor
 05/09/2021 Kahramanmaraşspor vs Serik Belediyespor
 05/09/2021 Sarıyer vs Ergene Velimeşe
 05/09/2021 Sivas Belediyespor vs Turgutluspor
 05/09/2021 Somaspor vs Niğde Anadolu FK
 05/09/2021 Van Spor FK vs Adıyaman 1954 SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Batman Petrolspor vs Bursa Yıldırımspor
 05/09/2021 Belediye Kütahyaspor vs Arnavutköy Belediye
 05/09/2021 Çatalcaspor vs Karaman Belediyespor
 05/09/2021 Elazığspor vs Bergama Belediyespor
 05/09/2021 Erbaaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/09/2021 Hendek Spor vs Fatsa Belediyespor
 05/09/2021 Kahta 02 Spor vs Artvin Hopaspor
 05/09/2021 Nevşehir Belediyespor vs Mamak FK
 05/09/2021 Sancaktepe FK vs Osmaniyespor FK
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Balıkesir'de en başarılı parti kim?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI